Nedavno sam radio sa više stotina hiljada redova u Sublime uređivaču teksta. Trebalo mi je da odaberem sve redove koji sadrže određenu reč i isečem ih odatle. Počistim prazne redove i biram na hiljade redova teksta po pravilu od reda tog i tog, do reda onog. Evo kako to može da se radi brzo i lako:

Sublime – odaberi sve redove koji sadrže ovu reč

Ako imate 900.000 redova i treba vam da odaberete samo redove koji sadrže određenu reč ovo je rešenje. Na primer, od tih 900.000 redova imate 300.000 redova koji sadrže reč “vimanikum”, ti redovi sadrže i druge reči koje variraju, ali sigurno svaki red sadrži reč “vimanikum”. Evo kako da odaberete sve redove koji sadrže ovu reč:

 1. Pritisnite prečicu na tastaturi Ctrl+H (Find > Replace).
 2. U polje Find upišite ^.*vimanikum*\n
 3. Kliknite na dugme Regular Expression
 4. Kliknite na dugme Find All

Ovom akcijom biće odabrani svi redovi koji sadrže reč “vimanikum”. Bitno je da zabeležite šablon za pretragu:

^.*reč-koja-treba-da-se-sadrži-u-redu*\n

Sa ovako odabranim redovima možete da radite šta vam je potrebno. Možete ih kopirati ili iseći. Meni je bilo potrebno da ih isečem iz ovog dokumenta i prebacim u novi. Ovde ostaje problem praznih redova, ali evo kako sam to rešio.

Sublime – obriši sve prazne redove

Dakle, iz dokumenta sa uzeo sve redove koji su treba da se nalaze u drugom dokumentu. U prvom dokumentu sada imam mnogo praznih redova. Treba mi brzi način da obrišem sve prazne redove. Evo kako pronaći i obrisati sve prazne redove u Sublime:

 1. Pritisnite prečicu na tastaturi Ctrl+H (Find > Replace).
 2. U polje Find upišite ^\n
 3. Polje replace ostavite praznim
 4. Kliknite na Replate All

Ovako će nestati svi prazni redovi u vašem tekstu. Ovako sam i ja rešio svoj problem. Pribeležite negde da je ovo tekst koji ide u polje Find :

^\n

Sublime – selekcija redova teksta u zadatim brojevima redova

Sada sam uradio ono što mi je bilo potrebno. Imao sam dokument iz kojeg sam izdvojio sve što treba u drugi i sredio prazne redove. Sada mi je potrebno da odaberem sve redove, npr., od 101.000 do 123.000 reda. Evo kako se biraju svi redovi po principu od tog do onog reda:

 1. Prečica na tastaturi Ctrl+G, upišite broj poslednjeg reda (npr. 123.000) koji vam treba i stisnite Enter.
 2. Idite na Edit – Mark – Set Mark, ispred reda dodaće se jedna tačka.
 3. Prečica na tastaturi Ctrl+G, upišite broj prvog reda (npr.101.000) koji vam treba i stisnite Enter.
 4. Idite na Edit – Mark – Select to Mark i svi redovi od 101.000 do 123.000 će biti odabrani.

Sa ovako odabranim redovima možete raditi šta hoćete. Meni je trebalo da ih kopiram u drugu aplikaciju.

Sublime možete preuzeti ovde

Ako ne koristite ovaj program a sviđa vam se ono što sam zapisao iznad, Sublime uređivač teksta možete instalirati i koristiti za uređivanje teksta besplatno. Nije za uređivanje dokumenata, ali je odličan za  one kojima je potreban rad sa velikim brojem redova teksta. Sublime možete preuzeti ovde: Sublime preuzimanje.