1# Прва слова, писање и читање научили смо уз ћирилицу. 2# Ћирилица је наше традиционално писмо. 3# Традиција више није ИН (енгл. IN). 4# Туђа традиција је ИН. 5# Интернет претраживач - Гугл (енгл. Google) подржава и претрагу на ћирилици. 6# Оперативни системи,...