Портфолио – унапређени CV и занимљива биографија

Портофолио као средство презентације увелико је популаран и прети да својом јединственом формом превазиђе CV. Ако се питате шта је то портфолио, на интернету можете пронаћи да је то фаскцикла која може садржати материјале, документа, скице и сведочанства, хартије од...