Kako da napravim Photoshop četkicu

Ovo je brzo, jednostavno i praktično uputstvo za kreiranje četkice koju možete koristiti u Photoshopu. Od dodatnog predznanja potrebno je da umete da otvorite aplikaciju u kojoj ćemo praviti četkicu i da prepoznate alate koji će biti opisani i prikazani na slikama ispod.

Čemu služi četkica?

Kao i kod alata van softverskog sveta, gde se četke i četkice koriste za farbanje i lakiranje, tako i u Photoshopu četkice nalaze svoju primenu u poljima gde treba naneti određenju boju, ali i kada treba obrisati detalje, kopirati ih na određeni način ili preslikati – u zavisnosti od alata koji se koristi.

Hajde samo ukratko da vidimo kako se koristi četkica. Napravite novi dokument u Photoshopu i aktivirajte Brush Tool, prečica na tastaturi je taster B (latinica).

Photoshop cetkice slika 10

Pronađite neku već postojeću četkicu i isprobajte njenu funkciju na dokumentu. Kada odaberete četkicu dovoljno je da kliknete bilo gde na dokument i videćete njenu primenu. Četkica može da bude zasnovana na najobičnijem obliku kao što je krug ili može da dođe u formi pečata kao na slikama ispod (svaka sličica označena strelicom predstavlja posebnu četkicu).

Photoshop cetkice slika 2

Četkice se mogu koristiti uz pomoć sledećih alata:

 1. Brush Tool
 2. Pencil Tool
 3. Color Replacement Tool
 4. Mixer Brush Tool
 5. Spot Healing Brush Tool
 6. Healing Brush Tool
 7. Stamp Tool
 8. History Brush Tool
 9. Eraser Tool
 10. Background Eraser Tool
 11. Blur Tool
 12. Sharpen Tool
 13. Smudge Tool
 14. Dodge Tool
 15. Burn Tool
 16. Sponge Tool

Spisak nije kratak i da biste ovladali svim alatima potrebno je vreme i razumevanje njihovih funkcija.

Kreiranje četkice za Photoshop

Napravite novi dokument. Idite na File – New.  Odredite njegovu veličinu unošenjem odgovarajućih vrednosti u polja Width i Height. Na slici ispod vide se vrednosti od 300×300 piksela. Kliknite na dugme OK.

Photoshop cetkice slika 3

U novom dokumentu sada treba formirati izgled nove četkice na neki od sledećih načina:

 1. uzmite najbičniju postojeću četkicu i nacrtajte izgled nove
 2. nalepite .png sličicu sa providnom pozadinom koja će predstavljati novu četkicu

Ono što je bitno je da slika koju sada formirate bude crna ili bela ili siva, bilo da crtate ili lepite sličicu koju imate. Ne može da bude u boji.

Primera radi, ja sam nacrtao jedan oblik ispod. Uradio sam to crnom bojom i želim da od tog oblika napravim četkicu.

Photoshop cetkice slika 4

Ako ste završili sa formiranjem oblika buduće četkice kliknite zadržite taster Ctrl na tastaturi i kliknite levim klikom na ikonicu u sloju Layer 1 u paleti slojeva (vidi sliku ispod). Na taj način izvršićete odabir forme koju ste nalepili ili nacrtali u novom dokumentu. Šta god da se nalazi u dokumentu biće odabrano i to će se prikazati u vidu isprekidane linije koja okružuje oblik koji ste zadali i koji treba da postane nova četkica.

Photoshop cetkice slika 5

Idite sada na Image – Crop. Izvršićemo opsecanje dokumenta tako da odbacimo sav slobodan prostor oko forme koja će postati četkica.

Photoshop cetkice slika 6

Evo kako to izgleda:

Photoshop cetkice slika 7

Hajde da sada konačno napravimo četkicu. Idite na Edit – Define Brush Preset…

Photoshop cetkice slika 8

Otvoriće se prozor u kome treba upisati ime nove četkice. Pošto ovaj oblik koji sam ja formirao, u nekom paralelnom univerzumu podseća na tornado, upisao sam baš kao na slici ispod. Vi ćete za svoju četkicu uneti naziv koji će vam olakšati snalaženje i odabir te iste četkice u budućnosti. Nakon toga kliknite na taster OK.

Photoshop cetkice slika 9

Sada možete zatvoriti dokument u kome ste napravili novu četkicu jer nam više nije potreban. Isprobaćemo novu četkicu. Odaberite Brush Tool, prečica na tastaturi je taster B (latinica).

Photoshop cetkice slika 10

U paleti četkica pronađite onu koju ste napravili. Verovatno je poslednja na spisku.

Photoshop cetkice slika 11

Napravite novi dokument za testiranje četkice. Zadajte boju četkice odabirom Foreground boje.

Mali podsetnik: Da vratite Foreground / Background boje na podrazumevane vrednosti (crno-belo) pritisnite taster D na tastaturi. Da zamenite mesta ovim bojama pritisnite taster X (latinica) na tastaturi.

Photoshop cetkice slika 12

Ako je pozadina vašeg novog dokumenta u crnoj boji, zadajte da Foreground bude u beloj i obrnuto. Isprobajte četkicu. Evo i mojim rezultata na slici ispod:

Photoshop cetkice slika 13

Ovim ste završili postupak kreiranja i testiranja četkice za Photoshop i naučili nešto novo. Četkicu možete koristiti i kao vodeni žig, pečat, potpis, za crtanje, dodavanje određenih teksura koje ćete sami kreirati i za sve što vam bude praktično a da se može ostvariti kroz formu i alate koji koriste četkice.